Резултати от Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“

05.06.2024 г.

   Ученикът Денис Сенаи Махмуд от VIII а клас с ръководител инж. Петя Желева от Професионална техническия гр. Бургас спечели Сертификат за участие в Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“ в раздел "Компютърна презентация" от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ гр. София. 

Снимки