Изведена учебна практика на учениците от специалност „Горско и ловно стопанство“ от ПТГ гр. Бургас съвместно с лесоинженерите от ТП „ДГС – Бургас“

07.06.2024 г.

На 06.06.2024 г. учениците от специалност „ Горско и ловно стопанство“ с ръководители инж. Т. Чомакова, инж. Л. Грудова и инж. П. Кондов проведоха изведена учебна практика съвместно  с лесоинженерите от ТП „ДГС – Бургас“.
Темата на горския урок бе: Да опазим белите дробове на България от пожари. В инициативата се включиха и представители на районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).
В горската класна стая в лесопарк „Капчето“ на територията на ТП „ДГС – Бургас“ бъдещите лесовъди бяха запознати с историята на парка. Учениците научиха много „Защо е важно около градовете да има гора?“
Инж. Кирил Петков – Директор на ДГС – Бургас запозна възпитаниците на ПТГ как да действат при възникнали горски пожари и с какви средства горските служители се борят с тях.
Инспектор Тошев – представител на РСПБЗН разясни на бъдещите лесовъди как се справят огнеборците с горските пожари и защо има нужда от доброволци.
След наученото от действащите лесовъди и пожарникари, учениците с желание почистиха част от територията на парка като изразиха надежда, че посетителите няма отново да го напълнят с отпадъци.
В края на занятието директорът на ДГС – Бургас – инж. Кирил Петков, пожела на учениците да станат знаещи и можещи лесовъди и да милеят за българската гора.

Снимки