Участие на ученици от ПТГ гр. Бургас в регионално съвещание по стопанисване на горите в района на дейност на РДГ гр. Бургас

15.06.2024 г.

   На 14.06.2024 г. учениците от специалност „Горско и ловно стопанство“ с ръководители инж. Т. Чомакова, инж. Л. Грудова и инж. П. Кондов взеха участие в регионалното съвещание по стопанисване на горите в района на дейност на РДГ гр. Бургас. Съвещанието се проведе на територията на ТП „ДГС Средец“.
  Учениците имаха възможност да придобият практически познания за дейностите при изпълнение на основните лесовъдски задачи в горите. Запознаха се с реални проблеми и казуси от практиката на лесовъдите.

Снимки