Външно оценяване/ДЗИ

в процес на изграждане

 

СЕСИЯ-ЯНУАРИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

Заявление за допускане до задължителен държавен изпит /държавен изпит/ изпит за придобиване на професионална квалификация

Декларация по чл.4 ал. 3 Наредба за организацията и провеждане на държавните зрелостни изпити

Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г за организирането и провеждането на на държавни зрелостни изпити за учебната 2020 – 2021 година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

 

 Подаването на заявления за полагане на изпит по чужд език в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас  се извършва в срок 15.02.2021 г. – 19.02.2021 г.

Заявление за подаване на изпит по чужд език в Х клас 

Заявление за оценяване на дигитални компетентности в Х клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС

УКАЗАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ОНЛАЙН ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА

ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС