Актуално

Прием след завършен VII клас за учебната 2022-2023 година

22.06.2022г.

Национален ученически конкурс за есе на тема: „МОЯТА ВИЗИЯ ЗА МОЯ ГРАД КЪМ 2027 г. - КАКЪВ ДА Е ТОЙ И КАК ДА ДОСТИГНЕМ ДО НЕГО?“

05.2022г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО "НА МИРА В СВЕТА"

05.2022г.

VI-тата НАЦИОНАЛНА ЕКО КОНФЕРЕНЦИЯ 2022 „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“

03.2022г.

Панорама на средното образование 11 и 12.05.2022 г.

13.05.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОБЕН ИЗПИТ - ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

13.04.2022г.

В А Ж Н О! ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ!

13.04.2022г.

В А Ж Н О! ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ!

13.04.2022г.

Училищно състезание по Безопасност на движение по пътищата за учениците от ПТГ гр. Бургас

29.03.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПТГ ГР. БУРГАС

25.03.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: "ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ"

14.03.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

14.03.2022г.