На фокус

Проекти

Проекти по Оперативни Програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз
пълен текст

Актуално

Информационна кампания по проект BG05SFPR001-3.001-0001 "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"

27.06.2024 г.

Журналистическо разследване за предаването „Събуди се“ на Нова телевизия – „Чалготека за деца, алкохол и райски газ: Какво правят децата в късния следобед?“

25.06.2024 г.

Участие на ученици от ПТГ гр. Бургас в регионално съвещание по стопанисване на горите в района на дейност на РДГ гр. Бургас

15.06.2024 г.

Изведена учебна практика на учениците от специалност „Горско и ловно стопанство“ от ПТГ гр. Бургас съвместно с лесоинженерите от ТП „ДГС – Бургас“

07.06.2024 г.

Резултати от участие в Национален конкурс по превенция на наркоманиите

05.06.2024 г.

Резултати от Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“

05.06.2024 г.