На фокус

Проекти

Проекти по Оперативни Програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз
пълен текст

Актуално

Участие на ученици от ПТГ гр. Бургас в регионално съвещание по стопанисване на горите в района на дейност на РДГ гр. Бургас

15.06.2024 г.

Изведена учебна практика на учениците от специалност „Горско и ловно стопанство“ от ПТГ гр. Бургас съвместно с лесоинженерите от ТП „ДГС – Бургас“

07.06.2024 г.

Резултати от участие в Национален конкурс по превенция на наркоманиите

05.06.2024 г.

Резултати от Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“

05.06.2024 г.

“Европейска седмица на физическата активност и спорта” - Волейболен мач

30.05.2024 г.

24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24.05.2024 г.