На фокус

Проекти

Проекти по Оперативни Програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз
пълен текст

Актуално

Награждаване на ученици със СОП от конкурс: „Аз обичам България и традициите ни“

17.03.2023г.

Открит урок по Български език и литература

17.03.2023г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ И НХА - ФИЛИАЛ БУРГАС ПРОВЕДОХА СРЕЩИ С КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

15.03.2023 г.

Открит урок по математика

10.03.2023 г.

Базар на професиите 11 март 2023 г. в Младежкия културен център гр. Бургас

14.03.2023г.

Състезание по професии: "Природата в нашия дом" 6.03.2023 г. от 14.30 ч

06.03.2023г.