Административни услуги

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2023 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС

1.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - Приложение 1 - Образец 1

Информация за преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2.Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план- прием - Приложение 2 - Образец 2 - Заявления за записване в ПТГ

Информация за приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план- прием

3.Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план - прием - Приложение 3 - Образец 3

Информация за приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план - прием

4.Издаване на диплома за средно образование - Приложение 4 - Образец 4

Информация за издаване на диплома за средно образование

5.Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - Приложение 5 - Образец 5

Информация за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Приложение 5 - Завление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 

6.Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - Приложение 6 - Образец 6

Информация за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 

Приложение 6 - Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

7.Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - Приложение 7 - Образец 7

Информация за Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни квалификационни изпити

8.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи - Приложение 8- Образец 8

Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Приложение 8 - Завление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

9.Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация - Приложение 9 - Образец 9 

Информация за издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

10.Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация - Приложение 10 - Образец 10

Информация за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Приложение 10 - Заявление за Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

11.Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година ) - Приложение 11 - Образец 11 

Информация за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година )

Приложение 11 - Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година )

12. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година ) - Приложение 12 - Образец 12

Информация за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година ) 

Приложение 12 - Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година )