Прием на ученици

Прием след завършен VII клас за учебната 2022/2023 година

Дневна форма на обучение

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика и Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

Професия: „Техник-лесовъд“

Специалност: Горско и ловно стопанство

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование и География и икономика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

Професия: “Електромонтьор”

Специалност: Електродомакинска техника

Направление: Електротехника и енергетика

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика, Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2Заповед на училищна комисия за дейностите по приемането на ученици за учебната 2022/2023 година

https://ruoburgas.bg/-v-.html