Материална база

      Учениците в Професионална техническа гимназия - гр. Бургас се обучават в просторни, светли и много добре обзаведени кабинети, които са оборудвани с мултимедии, интерактивни дъски. Училището предоставя непрекъснат безжичен интернет достъп.

Гимназията разполага с:

• 15 класни стаи;

• Специализирани кабинети по професионална подготовка;

• Специализиран кабинет по Биология, Химия;

• Специализиран кабинет по Български език и литература;

• Специализиран кабинет по История и География;

• 2 компютърни зали, оборудвани с общо 20 компютърни конфигурации, мултимедии, принтери;

• Учебни работилници

• Фитнес зала;

• Открити спортни площадки;

• Медицински кабинет;

• Санитарни възли

Коридорите са реновирани и обновени.

За осигуряване сигурността на учениците и персонала в гимназията има осигурено непрекъснато видеонаблюдение, рестриктивен пропускателен режим за външни лица.

Училището предлага и модернизирано общежитие, разполагащо с всички удобства за нуждите на учениците – стаи, оборудвани с централна отоплителна система, телевизор, хладилник; отделни санитарни възли за всяка стая; фитнес салон; кабинети за самоподготовка, провеждане на дискусии и други мероприятия по Плана на възпитателното взаимодействие в общежитието

Постоянното модернизиране на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи дава възможност за успешна бъдеща реализация на нашите ученици в страната и чужбина.

За развитието и растежа на образователната институция от особено значение е непрекъснатото модернизиране на материалната база до изграждане на цялостния й привлекателен облик.