Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

ИНСТРУКТАЖ НА ЗРЕЛОСТНИКА

ИНСТРУКТАЖ НА КВЕСТОРА

ЗАПОВЕД РД09-109/16.01.2024 г.НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, чл.84, т.5 и т.6, чл.124а, ал.2 от НАРЕЗБА № 11 от 01.09.2016 г. за ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ И ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

График за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2023/2024 година

 

ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ И ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

График за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2022/2023 година

 

Заповед за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година 

 

Анализ на резултатите от НВО, ДЗИ и ДИППК за учебната 2021/2022 година

СЕСИЯ-ЯНУАРИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

Заповед за дейностите, за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

Заявление за допускане до задължителен държавен изпит /държавен изпит/ изпит за придобиване на професионална квалификация

Декларация по чл.4 ал. 3 Наредба за организацията и провеждане на държавните зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавен зрелостен изпит (ДЗИ)/ до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Инструктаж за зрелостника