Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 

СЕСИЯ-ЯНУАРИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ 2022 година - ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

Заповед за дейностите, за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и Специалността за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година

Заявление за допускане до задължителен държавен изпит /държавен изпит/ изпит за придобиване на професионална квалификация

Декларация по чл.4 ал. 3 Наредба за организацията и провеждане на държавните зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавен зрелостен изпит (ДЗИ)/ до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Инструктаж за зрелостника