Обучавани специалности

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 


Професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика и Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2Професия: „Техник-лесовъд“

Специалност: Горско и ловно стопанство

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование и География и икономика Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

 

 

Професия: “Електромонтьор”

Специалност: Електродомакинска техника

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика, Математика

Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2