Учебни програми

Български език VIII клас
Литература VIII клас
Математика VIII клас
Информационни технологии VIII клас
Физика и астрономия VIII клас
Биология и здравно образование VIII клас
Химия и опазване на околната среда VIII клас
Технологии и предприемачество VIII клас
История и цивилизации VIII клас
География и икономика VIII клас
Философия VIII клас
Изобразително изкуство VIII клас
Музика VIII клас

 

Български език IX клас
Литература IX клас
Математика IX клас
Информационни технологии IX клас
История и цивилизации IX клас
География и икономика IX клас
Философия IX клас
Физика и астрономия IX клас
Биология и здравно образование IX клас
Химия и опазване на околната среда IX клас
Музика IX клас
Изобразително изкуство IX клас
Технологии и предприемачество IX клас
Физическо възпитание и спорт IX клас
Английски език за постигане на ниво IX клас А1
Руски език за постигане на ниво IX клас А1

Български език Х клас
Литература Х клас
Математика Х клас
Информационни технологии Х клас
География и икономика Х клас
История и цивилизации Х клас
Философия Х клас
Биология и здравно образование Х клас
Физика и астрономия Х клас
Химия и опазване на околната среда Х клас
Музика Х клас
Изобразително изкуство Х клас
Физическо възпитание и спорт Х клас

 

Български език XI клас
Литература XI клас
Математика XI клас
Гражданско образование XI клас
Физическо възпитание и спорт XI клас

 

Български език XII клас
Литература XII клас
Математика XII клас
Гражданско образование XII клас
Физическо възпитание и спорт XII клас