Иновации

 

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ДОКЛАДНА ОТНОСНО ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНОВАЦИИ "МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ОБИЧАИ" - 15.12.2023 г и 18.12.2023 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ" С ТЕМА НА ИНОВАЦИЯТА "МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ" 

ЗАПОВЕД РД 02-146-1/22.11.2023 ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

ЗАПОВЕД  РД 02-146/22.11.2023 ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР- БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

                

                

 

               

 

 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

ДОКЛАДНА ОТНОСНО ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНОВАЦИИ "ПРИРОДАТА В НАШИЯ ДОМ" - 06.03.2023 г.

 

 


ДОКЛАДНА ОТНОСНО СЕДМИЦА НА ГОРАТА. НА 07.04.2023 г. УЧЕНИЦИ ОТ VIII и XI КЛАСОВЕ НА ПТГ ГР. БУРГАС ПОСЕТИХА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. БУРГАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ" С ТЕМА НА ИНОВАЦИЯТА: "ПРИРОДАТА В НАШИЯ ДОМ"

ЗАПОВЕД № РД 02-252-2/17.02.2023 г. ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

ЗАПОВЕД № РД 02-252-1/17.02.2023 г. ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА