Ден на дигитално образование 23.02.2023 г.

23.02.2023г.

    Днес 23.02.2023 г.  се отбелязва Деня на дигиталното обучение. За последните години дигиталното обучение е един от най-бързо развиващите се отрасли на образованието. 

      Денят на дигиталното обучение от 2012 г. насърчава учителите да споделят и празнуват ефективно преподаване и учене, което демонстрира иновации в използването на дигитални технологии за преподаване и учене. Въпреки че Денят на дигиталното обучение насърчава ефективното използване на съвременни инструменти и технологии, това наистина е ден за размисъл върху подобреното или трансформирано обучение, което тези инструменти поддържат.

  

Снимки