Базар на професиите 11 март 2023 г. в Младежкия културен център гр. Бургас

14.03.2023г.

      Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас участва в традиционния форум "Базар на професиите" на 11 март 2023 г., организиран от Община Бургас, кариерните консултанти към ЦПЛР – Бургас в партньорство с Младежки международен център и Младежки културен център.

      Основната идея на форума бе кандидат - гимназистите да  направят своя правилен кариерен избор, като се запознаят с ключови профили, професии и съвременните изисквания и тенденции за развитие в тях. 

        Форматът позволи в Младежкия дом да се обсъдят различни възможности за обучение и професионална реализация на седмокласниците, а тези от тях които имат необходимост можеха да попълнят безплатен въпросник за професионално ориентиране и да се консултират с квалифициран кариерен консултант. Това е и възможност за среща - диалог между ученици, учители и родители. 

       Целта на инициативата е да подпомогне учениците от 6-ти и 7-ми клас при избора на учебно заведение, в което да продължат своето образование.

 

Снимки