Беседа "Наркотици и наркотична зависимост"

14.03.2024г.

    Днес, 14.03.2024г., с ученици от X клас на ПТГ беше проведена беседа на тема „Наркотиците и наркотичната зависимост“, водена от г-н Попов, инспектор в Детска педагогическа стая към ОД на МВР-Бургас.  На срещата присъстваха и представители на Училищната комисия за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност - училищен психолог и педагогически съветник. По време на беседата г-н Попов информира присъстващите за различните видове наркотици, тяхното влияние и всички рискове, които крие употребата им – както за здравето и живота на човек, така и за социалното му развитие, бъдещето и близките му. Обсъди се и темата за развиването на наркотичната зависимост и влиянието, която оказва средата върху изборите на хората.

Снимки