Ученици от ПТГ гр. Бургас отбелязват Международния ден на математиката 14 март - Ден на числото π

14.03.2024г.

     14 март е избран за Международен ден на математиката, тъй като на тази дата се отбелязва т.нар. „Ден на π /Пи/  3,14“ - известната математическа константа π (пи).
      Ученици от ПТГ гр. Бургас подготвиха табло, съдържащо информация защо точно числото Пи има свой ден 14 март, защо точно днес, защо това число е толкова важно, както и някои любопитни факти за числото Пи. Също така учениците изгледаха презентация, с която обогатиха знанията си и научиха нови факти за това всеизвестно число.
       Интересен аспект на числото Пи е, че е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. Изчислено е до над един трилион цифри след десетичния знак. Предизвикателство е колко цифри от него може да запомни човек.

Снимки