Световен ден на поезията и празник на чуждите езици - 21 март

21.03.2024г.

 

   Днес 21 март в Професионална техническа гимназия гр. Бургас отбелязваме традиционно празника на чуждите езици и световния ден на поезията. Учениците от гимназиален етап, изучаващи английски и руски език, представят чайна церемония в Англия и Русия и увлекателно ни разказват за нея.
      Чуждите езици ни обогатяват, дисциплинират и разширяват хоризонта ни за света.Знанието на различни езици дава на хората много възможности да четат великолепни стихове и произведения на световно известни автори в оригинал, да пътуват зад граница без да изпитват трудности в общуването.

Снимки