План прием

Заповед РД-06-238/15.04.2024 г. за утвърждаване на ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Професия: "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
Срок на обучение: 5 години
Балообразуващи предмети: Физика и математика
Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2
Професия: "Техник-лесовъд"
Специалност: Горско и ловно стопанство
Срок на обучение: 5 години
Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование и география и икономика
Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

                                  НОВО !!!

Прием след завършен VII клас  ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА

 Професия: “Електромонтьор”

 Специалност: Електродомакинска техника

 Направление: Електротехника и енергетика

 Срок на обучение: 5 години

 Балообразуващи предмети: Физика, математика

 Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2


Професия: "Техник-технолог в дървообработването"

Специалност: Мебелно производство 

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Физика, математика

Приемни изпити: НВО - БЕЛ х 2 и Математика х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Прием след завършен VII клас за учебната 2023/2024 година

                                       Дневна форма на обучение

 

 Професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”
 Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
Срок на обучение: 5 години
Балообразуващи предмети: Физика и Математика
Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

 
Професия: „Техник-лесовъд“
Специалност: Горско и ловно стопанство
Срок на обучение: 5 години
Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование и География и икономика
Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2
 

Професия: “Електромонтьор”
Специалност: Електродомакинска техника
Направление: Електротехника и енергетика
Срок на обучение: 5 години
Балообразуващи предмети: Физика, Математика
Приемни изпити: НВО БЕЛ х 2 и НВО Математика х 2

 

 График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

 

 

 

Заповед за училищна комисия за дейностите по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ЗА ПРИЕМ ДНЕВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Училищна комисия за дейностите по приемането на ученици за учебната 2022/2023 година

https://ruoburgas.bg/-v-.html

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА

ПРИЕМ ПТГ 2020-2021

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС 

ЗАПОВЕД № РД - 06-146/01.04.2020 г. за утвърден прием в VIII клас по профили и професии за учебната 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПРИЕМ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПРИЕМ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ПРИЕМ ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПРИЕМ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

КОМИСИЯ ПРИЕМ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД -06-285/28.03.2018 г. за утвърден прием в VIII клас по профили и професии за учебната 2018/2019 година