Актуално

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

17.03.2021г.

Състезание "Млад техник" - 05.03.2021 г. в ПТГ - гр. Бургас с ученици от ХI и ХII клас

06.03.2021 г.

24 - ФЕВРУАРИ 2021 г.- ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

24.02.2021г.

Съобщение за провеждане на учитело-родителска среща

10.02.2021г.

Покана за учитело-родителска среща – 12.02.2021 г., петък Начало: 17.30 часа Начин на провеждане: платформа Microsoft Teams

КОЛЕДНА ВИКТОРИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР.БУРГАС

18.12.2020г.

Класиране на първо място на ученически екип от ПТГ гр. Бургас в ученически конкурс на тема: "Свети Пимен Зографски-първият български будител"

30.10.2020г.

Съобщение за провеждане на родителска среща

03.10.2020г.