Актуално

Резултати от проведено състезание по природни науки с ученици от IX а и IX б клас на 28.02.2019 г. в ПТГ - гр. Бургас

14.03.2019г.

27 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2019 г.

21.02.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ за учениците от Х, ХІ и ХІІ клас

14.02.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ за учениците от IX клас на ПТГ гр. Бургас

14.02.2019г.

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние” - Варна, 03.2019 г.

13.12.2018г.

РЕГЛАМЕНТ за Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние” - Варна, 03.2019 г. ОРГАНИЗАТОРИ: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЩИНА ВАРНА РУО - ВАРНА

VІІІ Есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието" СУ „Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители София, 9-10 ноември

16.11.2018г.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС 22.10.2017 - 26.10.2017 г.

22.10.2018г.

„ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО“ 06 -21 октомври 2018 г.

17.10.2018г.

Европейската седмица на програмирането 2018 се провежда от 6 октомври до 21 октомври. Програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, з

КОНФЕРЕНЦИЯ: "КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО" 05 - 07 октомври 2018 г. Технически Университет - гр. Варна

09.10.2018г.

Конференция “Клъстери и иновации в образованието” на Технически университет - Варна, 2018 година, е с тематична насоченост, свързана със съвременни форми, методи и средства в процеса на обучение. Педагогическият специалист в своята работа постоя

IX НАЦИОНАЛЕН НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ“ 29 -31 август 2018 г. гр .Бургас

31.08.2018г.

На едно място се събират заедно преподаватели от различни висши училища и водещи училища в страната, за да намерят допирни линии между теорията и практиката. Демонстрират се нови приложения на съвременни технологии в учебния процес. Представят се добри пр

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА (EPALE)

27.06.2018г.

EPALE е многоезична общност с отворено членство за учители, обучители, изследователи, учени, политици и всякакви други лица, които изпълняват някаква професионална роля в областта на ученето за възрастни в цяла Европа.

Фотинка Въргова - директор на ПТГ: Завършилите при нас успешно се реализират в професията

19.06.2018г.

Фотинка Въргова е родена на 3-и януари 1970 в Бургас. Средното си образование завършва в товагашния Механотехникум в морския град, днес ПГМЕЕ. Висшето образование получава в инжинеро-педагогическия филиал в Сливен на Техническия университет в София. Целия