Актуално

Състезанието под надслов „Аз чувам и забравям. Аз виждам и запомням. Аз правя и разбирам.“

20.04.2021г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОБЕН ИЗПИТ - ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

21.04.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОБЕН ИЗПИТ - ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

15.04.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОБЕН ИЗПИТ - ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

12.04.2021г.

Провеждане на инициативи "Ден без асансьори", "Европейска седмица на физическата активност и спорта" и "Европейски ден на спорта в училище"

28.03.2021г.

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

17.03.2021г.

Състезание "Млад техник" - 05.03.2021 г. в ПТГ - гр. Бургас с ученици от ХI и ХII клас

06.03.2021 г.

24 - ФЕВРУАРИ 2021 г.- ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

24.02.2021г.

Съобщение за провеждане на учитело-родителска среща

10.02.2021г.

Покана за учитело-родителска среща – 12.02.2021 г., петък Начало: 17.30 часа Начин на провеждане: платформа Microsoft Teams