Актуално

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на родителска среща

03.03.2022г.

Ден на дигиталното обучение - 22.02.2022 г.

25.02.2022г.

Резултати от Национален литературен конкурс "В бъдещето тъмно, той гледаше ясно“

25.02.2022г.

ВАЖНИ ДАТИ - Подаване на Заявления за допускане до ДЗИ сесия май-юни 2022 г.

03.02.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

21.01.2022г.

ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

6 януари, отбелязваме 174-та годишнина от рождението на Христо Ботев

06.01.2022г.

Поздравителни картички за Коледните и Новогодишни празници от ръководството на Професионална Техническа Гимназия гр. Бургас

23.12.2021г.

Професионална Техническа Гимназия - гр. Бургас, ви пожелава светли и благочестиви Коледни и Новогодишни празници

Съобщение за Коледно тържество в Професионална Техническа Гимназия гр.Бургас

14.12.2021г.

По повод на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, на 20.12.2021 г. / понеделник / от 14.30 ч. във физкултурния салон...

Проект на МОН BG05M20P001-2.015-0001 "Ученически практики-2"

27.11.2021г.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г.