Актуално

1 ноември - Празникът на народните будители

30.10.2022г.

Тренировъчно обучение по БАК-Бедствия, Аварии и Катастрофи

28.10.2022 г.

Беседа - Превенция на тютюнопушенето и зависимостите

18.10.2022г.

КУЛТУРНА КАРТА НА ГРАД БУРГАС

13.10.2022г.

КУЛТУРНА КАРТА НА ГРАД БУРГАС

13.10.2022 г.

КУЛТУРНА КАРТА НА ГРАД БУРГАС

11.10.2022г.

10 октомври-Световен ден на психичното здраве

10.10.2022г.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО - 8 -23 октомври 2022 г.

09.10.2022г.

Съобщение за 5 октомври-Международен ден на учителя

04.10.2022г.

30 септемвири 2022 г. - Европейски ден на спорта

30.09.2022г.

Съобщение за спортен празник

29.09.2022г.

Съобщение за провеждане на родителска среща

27.09.2022г.